Online 5 | Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký
 

GỬI YÊU CẦU - LIÊN HỆ

Họ Tên:  
Email:
Địa Chỉ:
Điện Thoại:
Chức danh:
Công Ty:
Nội Dung:  
Gõ Tiếng Việt:  AUTO TELEX VNI VIQR VIQR* OFF
   

 

Để đảm bảo việc xử lý được nhanh chóng và chính xác, đề nghị quí doanh nghiệp khi liên lạc với chúng tôi qua e-mail, vui lòng gửi đúng những địa chỉ sau và ghi rõ chủ đề cần trao đổi trong phần subject:

1. Quảng cáo, rao vặt : quangcao@chuxe.com
Ví dụ, Subject: Quang cao cty ABC
2. Bài viết đăng báo : baiviet@chuxe.com
Ví dụ, Subject: Tu van khoa hoc ABC
3. Thông cáo báo chí : pr@chuxe.com
Ví dụ, Subject: Thong cao bao chi truong XYZ
4. Đặt hàng nhu cầu đào tạo : daotao@chuxe.com
Ví dụ, Subject: Công ty ABC can dao tao cho nhan su
5. Ý kiến, góp ý, đề nghị : ykien@chuxe.com
Ví dụ, Subject: Gop y ve noi dung

 

MẪU XE ĐẸP CÔNG NGHỆ KIẾN THỨC HỌC LÁI XE KINH NGHIỆM